LECZENIE ZAKRZEPICY ŻYŁ GŁĘBOKICH

Zakrzepica żył głębokich jest poważnym problemem zdrowotnym, w którego następstwie może dojść do powikłań zagrażających życiu a nawet do śmierci.

Celem leczenia ostrego epizodu zakrzepicy żył głębokich jest:

 • zapobieganie inwalidztwu i zgonom z powodu zatorowości płucnej
 • zapobieganie nadciśnieniu płucnemu
 • zapobieganie chorobie żył obwodowych (zespół pozakrzepowy)
 • zapobieganie nawrotom żylnej choroby zakrzepowo zatorowej
 • zapobieganie rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej do której może dojść w następstwie długotrwałego upośledzenia funkcji zastawek żylnych i drożności żył


Leczenie zakrzepicy żył głębokich obejmuje następujące etapy:

 • Leczenie ostrej fazy – zmniejszenie dolegliwości, powstrzymanie wzrostu zakrzepu i zapobieżenie zatorowości płucnej
 • Leczenie przedłużone – zapobieganie nawrotom żylnej choroby zakrzepowo zatorowej i wystąpieniu zespołu pozakrzepowego


W leczeniu farmakologicznym zakrzepicy żył głębokich stosuje się następujące leki:

 • Heparyny niefrakcjonowane
 • Heparyny drobnocząsteczkowe
 • Fondaparynuks
 • Antagoniści witaminy K (VKA)- w leczeniu przedłużonym
 • Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe


MAT-PL-2002630-1.0-03/2021

O ZAKRZEPICY

CZYNNIKI RYZYKA

OBJAWY I DIAGNOSTYKA

SPOSÓB PODANIA HEPARYNY