PROFILAKTYKA I LECZENIE

Wiele zgonów związanych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową następuje w przebiegu nagłych epizodów zapalenia żył głębokich lub zatorowości płucnej, które pozostają nierozpoznane i/lub nieleczone. Pomimo dostępności dobrze tolerowanej i skutecznej profilaktyki, stopień wdrożenia działań mających na celu zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej jest wciąż suboptymalny. Problemem jest też fakt braku rozpoznania lub opóźnionego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ze względu na częsty jej bezobjawowy przebieg.

W przeszłości częściej koncentrowano się bardziej na ryzyku i zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej u pacjentów chirurgicznych pomimo, iż śmiertelność w przebiegu zatorowości płucnej jest 3-krotnie wyższa wśród pacjentów z ostrymi schorzeniami internistycznymi niż wśród pacjentów chirurgicznych. Pacjenci z ostrymi chorobami internistycznymi, które są związane z wysokim ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (takich jak udar mózgu, zastoinowa niewydolność serca, choroby układu oddechowego, zakażenia lub zawał mięśnia sercowego) w chwili przyjęcia do szpitala muszą być także rutynowo oceniani pod kątem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Istotne jest również zwracanie uwagi na nawet najmniejsze symptomy zakrzepicy, które mogą być przeoczone lub zbagatelizowane przez pacjenta i szybkie podejmowanie odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego w celu uniknięcia groźnych konsekwencji choroby.

JAK ZAPOBIEGAĆ ŻYLNEJ CHOROBIE ZAKRZEPOWO-ZATOROWEJ I JAK JĄ LECZYĆ ?

Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej często opiera się na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, podobnie jak leczenie zakrzepicy...

Leki przeciwzakrzepowe zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi, przez co redukują ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Terapię taką określa się mianem profilaktyki zakrzepicy. U pacjentów, u których stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest przeciwwskazane, zaleca się stosowanie urządzeń mechanicznych. Najczęściej używane wyroby to elastyczne pończochy kompresyjne o odpowiednim stopniu kompresji, pompy żylne na stopy, a także pneumatyczne urządzenia kompresyjne.

Pacjenci z ostrymi schorzeniami internistycznymi, którzy przez dłuższy czas pozostają unieruchomieni, są narażeni na ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Korzyści ze stosowania profilaktyki zakrzepicy w tej populacji podwyższonego ryzyka oceniano w kilku dużych badaniach klinicznych, a ich wyniki jednoznacznie wykazały skuteczność działań profilaktycznych z zastosowaniem leków przeciwzakrzepowych.

Leczenie żylnej choroby  zakrzepowo-zatorowej również polega na stosowaniu leków przeciwkrzepliwych, które zapobiegają narastaniu zakrzepu, ułatwiają przepływ krwi w naczyniach i zapobiegają nawrotowi choroby.

MAT-PL-2002630-1.0-03/2021

O ZAKRZEPICY

CZYNNIKI RYZYKA

OBJAWY I DIAGNOSTYKA

SPOSÓB PODANIA HEPARYNY