ZAWAŁ SERCA

ZAWAŁ SERCA: ŚMIERĆ KOMÓREK MIĘŚNIA SERCOWEGO

Ból w klatce piersiowej jest częstym objawem zawału serca.

Gdy zakrzep zamyka tętnicę zaopatrującą mięsień serca w krew (tętnicę wieńcową), dochodzi do zawału serca, który jest stanem zagrożenia życia. Dopływ krwi zostaje zatrzymany, przez co spada zaopatrzenie poszczególnych obszarów serca w tlen. Gdy zatkana tętnica nie zostanie udrożniona w ciągu paru godzin, dochodzi do obumarcia komórek mięśnia sercowego. Powstająca przez to blizna tkankowa upośledza przepływ impulsów elektrycznych, co wpływa negatywnie na kurczliwość serca.

Typowymi objawami alarmującymi zawału serca są: ból w klatce piersiowej, ból zamostkowy, ból pleców i ramion, duszność.

Czasem występują też zimne poty, nudności, wymioty i utrata przytomności. Nie tak rzadko pacjenci odczuwają lęk przed śmiercią. Gdy pojawi się podejrzenie zawału serca należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.

MAT-PL-2002630-1.0-03/2021

CZYNNIKI RYZYKA

OBJAWY I DIAGNOSTYKA

PROFILAKTYKA I LECZENIE

SPOSÓB PODANIA HEPARYNY